Doğadan Yansımalar

Doğadan Yansımalar

    • 17
    • 9
    • 2018
    • 11.00
    • Sultan Sazlığı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Öğrt. Üyesi Mahmut AKGÜL ve Mustafa CINGI hocalarımız öğrencilere fotoğraf makinasının kullanımı ve sosyal medya ile ilgili bilgiler vermişlerdir. Bu kapsamda öğrenciler doğada uygulamalı olarak bitki türleri ve canlı türlerinin fotoğraflarını çekmişlerdir.