Benim Gözümde Sen

Benim Gözümde Sen

    • 17
    • 9
    • 2018
    • 13.00
    • Sultan Sazlığı

Etkinliğimizde proje yürütücüsü Mehmet Akif KAYA ve Bilişim Öğretmeni Zekeriya DOĞAN eşliğinde öğrencilere kendilerini bir yönetici, belediye başkanı, STK başkanı vb. yerine koymalarını ve çevre sorunlarına ne gibi önlemler alabilecekleri sorusu yöneltilmiştir. Bu etkinli ile öğrencilerin empati kurma yeteneğinin geliştirilmesi sağlanmıştır.