Anlat Bakalım

Anlat Bakalım

    • 20
    • 9
    • 2018
    • 16.00
    • Soğanlı Kanyonu

Etkinlik sırasında öğrenciler boş kağıtlara bir nesne çizerek ya da nesne adı yazarak bu kağıtları katlamışlar ve boş bir torbaya atılmışlardır. Öğrenciler torbadan çektikleri kağıtlardaki nesneleri konuşmadan, hareketlerle ve beden diliyle diğer katılımcılara anlatarak onların tahmin etmeleri istenmiştir.